Strecha, základom každej stavby určenej na bývanie.

Pod pojmom šikmá strecha si väčšina ľudí predstaví sedlovú strechu. Zrejme preto, že u nás je to najčastejší typ strechy, najmä na starých rodinných domoch. Sedlová strecha je tvorená dvomi strešnými rovinami a je ohraničená dvomi štítovými stenami, ktoré majú tvar trojuholníka.

Strecha domu je najdôležitejšia časť stavby určenej na bývanie. Samotná strecha má viacero funkcií. Šikmá alebo plochá strecha musí spĺňať parametre funkčnosti.

  • Strecha budovu chráni pred vplyvmi počasia.
  • Strecha odvádza vodu.
  • Strecha chráni dom pred tepelnými stratami.
  • Strecha tvorí vonkajší dizajn domu.
  • Strecha tvorí bezpečie pri bývaní.

Strechy môžu mať rôzny tvar. Základné rozdelenie je na strechu plochú, alebo šikmú.

Tak ako inde, aj pri stavbe strechy platí, že šetriť sa neoplatí. Neraz sa stretnete s ľuďmi, ktorí majú problémy so strechou. Najčastejšie preto, že zvolili lacného dodávateľa, lacné riešenie, alebo si budovu zastrešovali sami bez príslušných znalostí.

Často sa šetrí na tepelnej izolácii. Taká strecha potom poskytuje v zime zimu a preplatíte to v podobe intenzívnejšieho kúrenia a pritom nedosiahnete príjemnú tepelnú pohodu v dome. Tepelná izolácia je vo vnútornej časti pokrytá takzvanou parozábranou. Tá zaisťuje, aby vlhko z vnútra budovy nemohlo prenikať do tepelnej izolácie. Tým by sa totiž celý efekt tepelnej izolácie strechy stratil.

Niektorí majstri v snahe ušetriť dajú namiesto špeciálnych na to určených materiálov len bežný igelit, alebo fólie na balenie. Tie však nemajú dlhodobo stabilné parametre a po čase prepúšťajú práve vlhkosť. Potom sa domáci čudujú, že zimy sú čoraz tuhšie…

Častou chybou je voľba zlého dreva na nosnú konštrukciu strechy. Môže byť vlhké a neskôr bude „pracovať“ prípadne – čo je ešte horšie – napadne ho niektorá drevokazná huba.

Alebo odvádzanie dažďovej vody – malo by byť naddimenzované, aby zvládlo aj mimoriadne silné a zriedkavé búrky, či smršte.

Podobných chýb pri výrobe strechy môže byť nečakane veľa. Preto je vhodné pri výrobe strechy sa obrátiť na skúseného dodávateľa, ktorý už realizoval veľa prác.

Náš web vznikol aj pre potreby našich zákazníkov. Odborné poradenstvo, naše skúsenosti vám pomôžu pri výstavbe strechy.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať. Pozrieť kontakt