Klampiarske práce

Dôležitou súčasťou každej stavby sú žľaby a zvody, ktoré nám slúžia, aby sme zabezpečili odtok vody zo strechy na bezpečné miesta od stavby.

Medzi klampiarske práce nepatria len žľaby a zvody. Je toho oveľa viac (oplechovanie komínov, záveterné lišty, atikové oplechovania, oplechovanie stien a kopu iného.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať. Pozrieť kontakt